Patientenkät

Hösten 2009 och 2011 genomförde vi på Specialistläkarmottagning Residenset en Patientenkät liknande den som genomförs i primärvården för att få veta hur våra patienter uppfattar vården och bemötandet här oss och på så sätt hjälpa oss att göra förbättringar.

Vi delade slumpmässigt ut 50 enkäter bland de som besökte mottagningen under oktober månad. Patienten fick ta med sig enkäten hem och i lugn och ro svara på frågor om

-Tidsbeställningen Ingen patient ansåg väntetiden till besök var för lång.

-Mottagningen 97% ansåg att bemötandet var utmärkt/mycket bra.

-Läkarbesöket 90% kände helt förtroende för läkaren, 10% delvis.

-Provtagningar Alla fick provsvar.

-Helhetsintrycket Samtliga bedömde helheltsintrycket utmärkt/mycket bra.

Vill du läsa mer om vad våra patienter tyckte kan du klicka HÄR