Kronisk svalgkatarr

SVALGKATARR – aktuell

SSTAD 2 studie PDF

Klicka på länken ovan för hela studien!

Svalgkatarr – Kronisk faryngit

Secondary Self Traumatic Airway disease

Symtom

”Det sitter något i halsen, en klump.” ”Jag harklar mycket och får upp lite slem”

Irritation, sveda, torrhet, kittlingar i svalget. ”Jag sväljer ofta, men maten går ner bra.”

Lite heshet. Panikkänsla över besvären. Det trycker över halsen, känns trångt.

Torrhosta.

Tiden       Långdragna problem med varierande intensitet. Kan försvinna helt.

Diagnos   Typisk sjukhistoria men inga förändringar i svalget, möjligen lite rodnad.

Förekomst Mycket vanligt hos vuxna. Besöksorsaken hos 20% av mina patienter.

Orsak Tillfällig infektion, allergi, partiklar, kemiska ämnen, kall eller torr luft, snarkning, rökning, sura uppstötningar, yttre våld, inhalationssteroider.

Förklaring

Den primära skadan orsakar en svullnad av slemhinnan som känselnerver reagerar på.

Reflexmässigt försöker man harkla upp eller svälja ner svullnaden. Harkling, sväljning eller hosta bedövar obehaget tillfälligt, precis som när man kliar på ett myggbett eller ett eksem. Man skadar dock slemhinnan ytterligare som blir mer svullen och producerar segt slem.

Hjärnan skiljer inte på en svullnad inne i slemhinnan och slem som alltid finns på slemhinnan.

Det blir därför lätt ett ”eksem i halsen”. Ju mer harkling, desto mer svullnad och slem. Det finns en ”klump” i halsen – en svullen slemhinna. Psykiska orsaker (”Globus hystericus”) är ovanligt.

Behandling

  • Beskedet att det inte ligger någon farlig sjukdom bakom symtomen.
  • Förståelsen av att försöken att harkla upp eller svälja ner ”klumpen” underhåller svullnaden och inflammationen är grunden till bot. Vi kan ju inte harkla upp eller svälja ner ”klumpen” dvs slemhinnan! Men vi försöker… Klia inte på ”eksemet i halsen” ! Det blir en ond cirkel annars.
  • Andningsövningar med koncentration på långsam, kontrollerad in- och utandning kan ibland underlätta att stå emot harklingsbehovet. Magandas gärna. Anhöriga, som ofta irriterar sig på harklingarna får hjälpa till att påminna vid harkling.
  • Anhöriga, som ofta irriterar sig på harklingarna får hjälpa till att påminna vid harkling.
  • Drick en klunk kallt vatten i stället för att ”torrsvälja” saliv.
  • Inga läkemedel eller operationer botar tillståndet.
  • Kortare period med Cocillana-Etyfin i dämpande syfte kan dock provas.
  • Logopeder kan minska stämbandsirritationen genom att instruera i rätt röstteknik.
  • Sjukgymnaster arbetar med avspänningsövningar av axlar och andningsmuskulatur.
  • Vid sura uppstötningar kan man prova protonpumpshämmare t ex Omeprazol.

Varför är tillståndet okänt? : Ofarligt. Inga tydliga synliga fynd.

Ingen laboratoriemässig eller röntgenologisk diagnostik. Oftast ingen läkemedelsbehandling.

Anders Bjerkhoel                                                                                                   

Specialist Öron-, näs- och halssjukdomar                     

Öron Näsa Hals Residenset, Jönköping