Avgifter

Vi har vårdavtal med Region Jönköpings län.

Besöksavgiften är 250:-

Kommer du på remiss från primärvården är besöket avgiftsfritt.

Har du fyllt 85 år är besöket avgiftsfritt.

Högkostnadsskydd 1100 kr per 12-månadersperiod.

Barn och ungdomar under 20 år är avgiftsfritt.

Betalning kan ske antingen kontant eller med kort vid besöket.

Ej faktura.

Utomlänspatienter behöver remiss.

 

Kosmetiska operationer av missprydande förändringar 3000 kr.